ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Kluczbork na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy, że na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju Gmina Kluczbork ponosi najniższe koszty zagospodarowania odpadów i ma bardzo sprzyjającą sytuację pod względem rentowności systemu gospodarowania odpadami. Aktywności ze strony władz gminy w obszarze związanym z infrastrukturą wymaga awaryjność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na poziomie porównywalnym do innych JST kształtuje się wysokość ponoszonych dopłat do transportu zbiorowego, dotacje pozyskane na drogi publiczne i jednocześnie realizowane w tym zakresie wydatki.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA