demografia


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

33 354

-1,28%

do roku 2020968

Zameldowania na

pobyt stały

459

Wymeldowania

pobytu stałego

227

Liczba

urodzeń

496

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Kluczbork spadła o 1,28% w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek znaczący wpływ miała ponad dwukrotnie większa liczba zgonów od liczby urodzeń. Przyrost naturalny wyniósł w 2021 r. -8,06 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat