ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Kluczbork na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Kluczbork na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem aktywności gospodarczej mieszkańców oraz wpisów do REGON Gmina Kluczbork jest czołową jednostką na tle porównywalnych gmin. Należy również wskazać na sprzyjającą sytuację dotyczącą małej liczby wypisów z REGON, co również potwierdza aktywność gospodarczą mieszkańców. Wskaźniki takie jak bezrobocie długotrwałe oraz poziom bezrobocia pomimo utrzymywania się na niezmienionym poziomie, wymagają dodatkowej uwagi.
Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA