ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Kluczbork na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na bardzo dobrą pozycję kluczborskiej edukacji w porównaniu do gmin w grupie porównawczej. Gmina Kluczbork jest liderem pod względem subwencji oświatowej na ucznia. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku udziału subwencji oświatowej w subwencyjnych wydatkach oświatowych oraz wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2021 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Ww. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2021 r. i na tle jednostek o podobnych parametrach wpłynął na pogorszenie pozycji tego wskaźnika w grupie porównawczej.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA