OCENA OGÓLNA - demografia


Sytuacja Gminy Kluczbork na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.



KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Kluczbork w 2021 r. było jednym z liderów pod względem wskaźnika salda migracji. Sprzyjająca sytuacja dotyczy uzyskiwanych przez gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych przeliczony na mieszkańca. Pozostałe wskaźniki w większości znajdują się w obszarze niesprzyjającym, co może być konsekwencją malejącej liczby mieszkańców gminy.



Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA