ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Kluczbork na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA gminy

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 6%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Kluczbork, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2021 r. wynosiły 611,30 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2019-2021). Wzrost kwoty zadłużenia na mieszkańca, jest też konsekwencją spadku liczby mieszkańców gminy na przestrzeni lat.Wskaźniki w obszarze BUDŻET