SAMORZĄD Gminy Kluczbork


WŁADZE Gminy Kluczbork

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

Roman Kamiński

I Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka

Dariusz Morawiec

II Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka / Sekretarz Gminy Kluczbork

Piotr

Lewald

Skarbnik Gminy KluczborkUrząd Miejski w Kluczborku


ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork


Sekretariat:


tel.: (77) 418 14 81

fax: (77) 418 22 30

um@kluczbork.pl


Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa: 7:00-15:00

Czwartek: 7:00-15:00

Piątek: 7:00-15:00RADA miejska w Kluczborku

Przewodniczący Rady miejskiej:Janusz KędziaWiceprzewodniczący Rady miejskiej:Piotr Sitnik


Alfred Długosz (zm. 2021)

Pozostali członkowie Rady miejskiej:Krzysztof Adamski


Stanisław Brejwo


Tadeusz Doliński (zm. 2021)


Radosław Jarosz


Janusz Kallus


Andrzej Konwiński


Joanna Kozioł


Rafał Lasek


Tomasz Michalak


Adam Michalewski


Józef Mrozek


Jan Myślecki


Zdzisław Pięch


Grażyna Popek


Piotr Rewienko


Krzysztof Rychel


Justyna Ślusarczyk


Marek Wojna


Zbigniew Krajcer

(objęcie mandatu w 2021 r.)


Ewa Felusiak

(objęcie mandatu w 2021 r.)Działalność Rady miejskiej w Kluczborku w 2021 r.

180

podjętych uchwał


4

interpelacje

4

zapytania zgłoszonych

do BurmistrzaNagrody i wyróżnienia
11 edycji akcji Masz Głos: Super Samorząd..

Nagroda Super Samorząd

15 lutego 2021 roku odbył się wielki finał 11 edycji akcji Masz Głos: Super Samorząd.


Stowarzyszenie Klucz do Rozwoju oraz Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar zostali laureatami Super Samorząd 2021.


Akcja Masz Głos jest projektem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk.


Ze strony organizatora można dowiedzieć się, że otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządowymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły w dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw.


Nazwa nagrody nawiązuje do samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich mieszkanek i mieszkańców, a nie tylko organy lokalnych władz. Przyznając nagrodę, chcemy docenić sukcesy uczestników akcji i otwartość władz, a także pokazywać, że samorząd to my wszyscy. Chcemy promować dobre praktyki współdziałania organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup lokalnych z władzami samorządowymi - wyjaśniają autorzy projektu.

Ranking Gmin Województwa Opolskiego

23 lutego 2021 roku odbyła się I Gala wręczenia nagród Rankingu Gmin Województwa Opolskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Gmina Kluczbork została laureatem rankingu w kategorii Lider Powiatu.


Ranking Gmin Województwa Opolskiego to inicjatywa, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Opolu.


Dyplom oraz nagroda Rankingu Gmin Województwa Opolskiego.Zdjęcie przedstawia bożonarodzeniowe ozdoby świetlne w Kluczborku.

Świetlna Stolica Województwa Opolskiego

Kluczbork wygrał w plebiscycie miast i został Świetlną Stolicą Województwa Opolskiego.


W związku z wygraną Gmina otrzyma sprzęt energooszczędny o wartości 10 000 zł dla najbardziej potrzebujących.


Dzięki głosom mieszkańców Gmina awansowała również do ogólnopolskiego finału konkursu.