Jednostki organizacyjne i spółki gminne


wydatki na administrację publiczną w 2021 r.

12 756 079

-7,77%

do roku 2020Urząd Miejski w KluczborkuDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut Gminy Kluczbork

Statut przyjęty Uchwałą Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork z późn. zm.

W 2021 r. dwukrotnie dokonano zmian w treści Statutu:

  • Uchwałą Nr XXXI/478/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork;

  • Uchwałą Nr XXXVIII/570/2021 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork.


regulamin organizacyjny urzędu miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego przyjęty Zarządzeniem Nr BR.120.28.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku.


regulamin pracy urzędu Miejskiego

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kluczborku przyjęty Zarządzeniem Nr AO-0152-37/09 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 czerwca 2009 r. z późn. zm.

W 2021 r. Burmistrza Miasta Kluczborka nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego.


zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku zatrudniano 92 pracowników, z czego 98% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zmniejszyło się o jednego pracownika. Przyczyną rozwiązania współpracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy bądź odejście pracowników na emeryturę.


urząd w liczbach


12 033

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.

17 617

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.

13 099

założonych spraw w 2021 r.

15

spotkań burmistrza z mieszkańcami gminy w 2021 r.

w tym:

2 045

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

w tym:

301

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Kluczborku wydanych zostało 15.955 decyzji. Aż 94% z nich wydane zostało przez Wydział Finansowy. Wydział ten w ubiegłym roku przygotował łącznie 20.428 pism urzędowych i względem ilości wygenerowanych dokumentów uplasował się na pierwszym miejscu.


Drugim często generowanym dokumentem w urzędzie były różnego rodzaju odpisy. Urząd Stanu Cywilnego wydał ich 4.999, łącznie natomiast przygotowano 5.502 tego typu dokumentów.


W roku ubiegłym sporządzone zostało również 1.889 zaświadczeń największy udział w tej liczbie miały Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych (1.202), a także Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (274).Jednostki organizacyjne miastaAdministracja Oświaty


Kluczbork ul. Kościuszki 1


Dyrektor: Elżbieta Pietrzykowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 37 pracowników

Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku


Kluczbork ul. Chopina 1


Dyrektor: Bożena Mayer - Kuliberda / Marzena Świerczek

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników


Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku


Kluczbork ul. Norwida 19


Dyrektor: Anna Juzwa / Roksana Tomczyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 64 pracowników

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej


Kluczbork ul. Dąbrowskiego 10


Dyrektor: Grażyna Veselý

Zatrudnienie w 2021 r.: 38 pracowników


Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku


Kluczbork ul. Waryńskiego 26


Dyrektor: Jadwiga Mączka

Zatrudnienie w 2021 r.: 37 pracowników

Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych


Kluczbork ul. Ossowskiego 3l


Dyrektor: Ewa Trościanka

Zatrudnienie w 2021 r.: 39 pracowników


Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach


Bogacica ul. Wolności 4


Dyrektor: Agata Morawiec

Zatrudnienie w 2021 r.: 30 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku


Kluczbork ul. Mickiewicza 10


Dyrektor: Krzysztof Syposz

Zatrudnienie w 2021 r.: 47 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku


Kluczbork ul. Wolności 17


Dyrektor: Maciej Szymczyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 100 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku


Kluczbork ul. Konopnickiej 16


Dyrektor: Marek Tobiasz

Zatrudnienie w 2021 r.: 92 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu


Bąków ul. Kasztanowa 1


Dyrektor: Ewa Leszczyńska

Zatrudnienie w 2021 r.: 31 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej


Bogacica ul. Szkolna 10


Dyrektor: Robert Wietrzyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 40 pracowników


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych


Kujakowice Górne ul. 1-go maja 27


Dyrektor: Urszula Kaluza

Zatrudnienie w 2021 r.: 40 pracowników

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie


Kuniów 74


Dyrektor: Barbara Hyży

Zatrudnienie w 2021 r.: 26 pracowników


Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku


Kluczbork ul. Wolności 18


Dyrektor: Danuta Nalewajka

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku


Kluczbork ul. Pułaskiego 3


Dyrektor: Katarzyna Juranek-Mazurczak

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników


Centrum Kultury w Kluczborku


Kluczbork ul. Mickiewicza 5


Dyrektor: Jarosław Paluch

Zatrudnienie w 2021 r.: 19 pracowników

Muzeum im. Jana Dzierżona


Kluczbork ul. Zamkowa 10


Dyrektor: Izabella Gomułkiewicz

Zatrudnienie w 2021 r.: 8 pracowników


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna


Kluczbork ul. Miarki 2


Dyrektor: Krystyna Pychyńska

Zatrudnienie w 2021 r.: 14 pracowników

Ośrodek Sportu i Rekreacji


  • Hala widowiskowo-sportowa

  • Kryta pływalnia

  • Wojewódzki Kampus Sportowo- Rekreacyjny "Stobrawa"

  • Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie


Kluczbork ul. Mickiewicza 10


Dyrektor: Andrzej Olech

Zatrudnienie w 2021 r.: 42 pracowników


Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych


Kluczbork ul. Wolności 1A


Dyrektor: Ryszard Okaj

Zatrudnienie w 2021 r.: 42 pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej


Kluczbork ul. Zamkowa 6


Kierownik: Krzysztof Soberka

Zatrudnienie w 2021 r.: 62 pracowników


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie


Kluczbork ul. Zamkowa 6


Dyrektor: Małgorzata Kwiring-Pondel

Zatrudnienie w 2021 r.: 33 pracownikówSpółki gminneWodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM”
Sp. z o.o.


Kluczbork ul. Kołłątaja 7


Prezes: Artur Witek

Zatrudnienie w 2021 r.: 75 pracowników