Karta "Kluczbork dla seniora"


Karta „Gmina Kluczbork dla Seniora”.

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej.


Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIV/239/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” obowiązującego od 2020 r.

Program „Gmina Kluczbork dla Seniora” obowiązujący od 2020 r., jest kontynuacją programów z lat: 2014-2016 oraz 2017-2019.


W ramach Programu "Gmina Kluczbork dla Seniora" obowiązującego od 2020 r., karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" otrzymują seniorzy - osoby powyżej 65 roku życia, w celu zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz oferty stowarzyszeń i przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg.karta "Kluczbork dla seniora" - INFORMACJE

 • Kartę może otrzymać każda osoba w wieku co najmniej 65 lat, zamieszkała na terenie Gminy Kluczbork (osoba posiadająca zameldowanie na pobyt stały lub czasowy).

 • Karta "Gmina Kluczbork dla Seniora" jest imienna, posiada termin ważności i unikalny numer kart.

 • Karta wydawana jest bezterminowo od 1 stycznia 2020 r.


 • Karta ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 • W celu otrzymania Karty, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.


83

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

1.320

Liczba wydanych kart na 31.12.2021 r.

2

Liczba nowych partnerów programuProgram „Gmina Kluczbork dla Seniora”.

KORZYŚCI Z POSIADANIA karty

ULGI I ZWOLNIENIA STOSOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY GMINY KLUCZBORK W RAMACH PROGRAMU "KLUCZBORK DLA SENIORA"


 • Urząd Miejski w Kluczborku


   • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na "Dni Kuczborka" i inne imprezy okolicznościowe;


 • Ośrodek Sportu i Rekreacji


   • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na imprezy organizowane przez OSiR;

   • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na korzystanie z Krytej Pływalni, poza godzinami rezerwacji grupowych;

   • zniżka w wysokości 50% ceny biletów na korzystnie z Ośrodka Wypoczynkowego w Bąkowie w sezonie letnim, wstęp na basen wraz z obiektami (kort, boisko, wypożyczalnia sprzętu pływającego).


 • Centrum Kultury w Kluczborku


   • zniżka w wysokości 50% na zajęcia i imprezy artystyczne (karnet członkowski, odpłatne zajęcia artystyczne, kursy i warsztaty artystyczne, imprezy biletowane).

 • Muzeum w Kluczborku


   • zniżka w wysokości 50% ceny biletów za wstęp do Muzeum;

   • w niedzielę - wstęp bezpłatny dla wszystkich.


 • Miejski Klub Sportowy w Kluczborku


   • zniżki w wysokości 50% ceny biletu wstępu na mecze na stadionie miejskim;

   • zniżki w wysokości 50% ceny karnetu wstępu na mecze na stadionie miejskim.


 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku


   • bezpłatne konsultacje z psychologiem;

   • bezpłatne konsultacje z prawnikiem


 • Centrum Aktywności Lokalnej - Kino Bajka


   • bilet wstępu na seans filmowy dla posiadacza karty "Kluczbork dla rodziny +" w cenie 10 zł.


Partnerzy programu.

PEŁNA LISTA PARTNERÓW Programu