Karta "Kluczbork dla rodziny +"


Karta "Kluczbork dla rodziny +".

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej i prorodzinnej.


Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIV/238/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „ Kluczbork dla rodziny +” obowiązującego od 2020 r.


Niniejszy program ma na celu wspieranie rodzin, umacnianie roli rodziny oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży.


Program zakłada szereg działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, uczestnicy programu mogą korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje. Udział w programie nie jest warunkowany sytuacją dochodową rodzin. Jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania jest posiadanie trojga lub więcej dzieci lub dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 roku życia. A jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole, to do 21 roku życia."Kluczbork dla rodziny+" - INFORMACJE

 • Kartę "Kluczbork dla rodziny+" może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej oraz każdy członek rodziny, w której wychowuje się niepełnosprawne dziecko.

 • Kartę może otrzymać rodzina wielodzietna, składająca się z rodzica/rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 21 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole, zamieszkała na terenie Gminy Kluczbork.


 • Karty są imienne, posiadają termin ważności oraz unikalny numer karty.

 • W celu otrzymania karty należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

 • Karta wydawana jest na okres, w którym rodzina spełnia warunki do korzystania z programu.

 • Karta ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.771

Liczba wydanych kart

w 2021 r.:

2.351

Liczba wydanych kart na 31.12.2021 r.

2

Liczba nowych partnerów programuKORZYŚCI Z POSIADANIA karty

ULGI I ZWOLNIENIA STOSOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY GMINY KLUCZBORK W RAMACH PROGRAMU "KLUCZBORK DLA RODZINY +"


 • Urząd Miejski w Kluczborku


   • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na "Dni Kuczborka" i inne imprezy okolicznościowe);


 • Ośrodek Sportu i Rekreacji


   • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na imprezy organizowane przez OSiR;

   • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na korzystanie z Krytej Pływalni, poza godzinami rezerwacji grupowych;

   • zniżka w wysokości 50% ceny biletów na korzystnie z Ośrodka Wypoczynkowego w Bąkowie w sezonie letnim, wstęp na basen wraz z obiektami (kort, boisko, wypożyczalnia sprzętu pływającego).


 • Centrum Kultury w Kluczborku


   • zniżka w wysokości 50% na zajęcia i imprezy artystyczne (karnet członkowski, odpłatne zajęcia artystyczne, kursy i warsztaty artystyczne, imprezy biletowane).


 • Muzeum w Kluczborku


   • zniżka w wysokości 50% ceny biletów za wstęp do Muzeum;

   • w niedzielę - wstęp bezpłatny dla wszystkich.


 • Administracja Oświaty w Kluczborku


   • opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie - wynosi 0.30 zł za pierwsze, drugie i trzecie dziecko z rodziny;

   • za czwarte i kolejne oraz niepełnosprawne dziecko w rodzinie opłaty nie pobiera się


 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku


   • bezpłatne konsultacje z psychologiem;

   • bezpłatne konsultacje z prawnikiem


 • Centrum Aktywności Lokalnej - Kino Bajka


   • bilet wstępu na seans filmowy dla posiadacza karty "Kluczbork dla rodziny +" w cenie 10 zł.


Partnerzy programu.


PEŁNA LISTA PARTNERÓW Programu