programy obywatelskie


kluczborski budżet obywatelskiWartość zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r.:

251 500


9

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

9

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

3

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


1 865

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

1 830

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

35

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego


Projekty poddane pod głosowanie w ramach KBO

Do realizacji wybrano 3 projekty. Do realizacji w 1 obszarze wybrano projekt „Eko klasa - sala do zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku". W 2 obszarze wybrano budowę nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku. W 3 obszarze do realizacji wybrano projekt „STOP Komarom! Budki lęgowe dla jerzyków".fundusz sołecki
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. :

518 894


Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2021 r.


Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.


Poza realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego gmina realizowała projekt Marszałkowska Inicjatywa Sołecka prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obejmuje on lata 2020-2022 i przewiduje kwotę 5.000 złotych dla każdego sołectwa w regionie na realizację własnych projektów przy wkładzie własnym minimum 20%. W roku 2021 w Gminie Kluczbork kolejnych 7 sołectw skorzystało z dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckie. Łączna kwota kosztów poniesionych na realizację zadań w ramach MIS wyniosła 220.656,49 zł z czego 35.000,00 zł to dotacja UM a 185.656,54 zł to wkład własny gminy (w tym 28.882,80 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego). W roku 2021 swoje zadania zrealizowały sołectwa:

  • Krasków - Zakup dwóch pojedynczych urządzeń siłowni zewnętrznej,

  • Krzywizna - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej,

  • Kuniów - Utwardzenie działki gminnej nr 524/39,

  • Łowkowice - Wykonanie wiaty rekreacyjnej,

  • Nowa Bogacica - Siłownia na wolnym powietrzu,

  • Smardy Dolne - Rozbudowa strefy rekreacyjnej na świeżym powietrzu,

  • Żabiniec - Modernizacja wiaty biesiadnej;