EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego;

  • matematyki;

  • języka obcego nowożytnego.


53%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021

36%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021

53%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021

39%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli dobre wyniki. Najlepsze średnie wyniki uzyskali:

  • z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: uczniowie PSP w Kuniowie, PSP w Kujakowicach Dolnych oraz PSP Nr 5 w Kluczborku;

  • z egzaminu ósmoklasisty z matematyki: uczniowie PSP Nr 2 w Kluczborku, PSP Nr 5 w Kluczborku oraz PSP Nr 1 w Kluczborku;

  • z egzaminu z języka angielskiego: uczniowie PSP Nr 5 w Kluczborku, PSP Nr 2 w Kluczborku oraz PSP Nr 1 w Kluczborku.OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE I SPORTOWE UCZNIÓWUdział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych czy też sportowych, za względu na pandemię COVID-19, sprowadzał się w roku 2021 do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach przedmiotowych nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Poniżej zestawiono ranking szkół opracowany na podstawie sumy indywidualnych osiągnięć uczniów w poszczególnych konkursach.


Ranking szkół podstawowych sporządzony na podstawie wyników uczniów osiągniętych w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021