oświata i wychowanie


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

50,58%

-5,21 pp.

do roku 202024 301

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

12 291

Subwencja oświatowa
na ucznia

12 010

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Kluczbork w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

59 873 373

+17,61%

do roku 2020